+381 (0)62 270 562 goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Организација

Чланови Организационог одбора су:

Проф. др Десанка Стаматовић (председник)
Проф. Горан Траиловић, библиотекар-саветник (секретар)
Проф. др Жељко Вучковић
Проф. др Гордана Стокић Симончић
Др Бранка Драгосавац Тадић
Мстр Гордана Радошевић
Дипл. филолог Немања Ротар
Дипл. правник Дејан Боснић

Програмски одбор чине:

Проф. др Гордана Стокић Симончић (председник)
Др Драгана Сабовљев
Др Наташа Иветић
Мстр Биљана М. Ђурашиновић

Извршни организатор Научног скупа је Градска библиотека Панчево.
Одржавање Научног скупа подржао је Град Панчево.