+381 (0)62 270 562 goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Позив на учешће

Градска библиотека Панчево и редакција Читалишта: научног часописа за теорију и праксу библиотекарства срдачно Вас позивају на Научни скуп „Библиотеке и идентитет“ који ће се одржати 25. и 26. маја 2017. године у Панчеву. Организатори желе да подстакну нова истраживања историје библиотека и библиотекарства у националним оквирима и обележе петнаест година успешног излажења часописа.

Тематски оквир

Као и свака друга историја, и историја библиотека повећава човеково разумевање и моћ савладавања окружења. За професионалну заједницу библиотекара у Србији она има пресудан значај јер представља темељ професионалног идентитета и основу за превредновање друштвене мисије и друштвене улоге библиотека. Стога ће се предстојећи скуп бавити:

– оценом појединих епоха у историји библиотекарства код Срба,
– сагледавањем достигнутог нивоа развоја библиотека,
– вредновањем националних библиотечких система,
– методологијом историјског истраживања и компетенцијама истраживача у области историје библиотека,
– историјатом појединих библиотека у контексту друштвено-економских и културних прилика,
– развојем баштинских институција културе код Срба,
– личностима које су својим деловањем унапређивале библиотекарство на националном нивоу,
– професионалним организацијама,
– образовањем библиотекара у историској димензији,
– могућностима јачања професионалног идентитета библиотекара.

У процесу одабира, за Научни скуп ће бити прихваћена излагања из наведених области, а која испуњавају формалне захтеве и добију позитивну оцену рецензената.