+381 (0)62 270 562 goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Презентације

Очување културног идентитета
српског народа у Аустроугарској
кроз рад Српске грађанске
читаонице у Митровици,
од оснивања
до Првог светског рата
Мстр Ружица Станковић
Библиотекарство у Крушевцу
међуратног периода и стварање
идентитета кроз рад библиотека
и читаоница
Мр Снежана Ненезић
„Забрањен фонд“
Градске библиотеке у Вршцу:
сведочанство идентитета
Драгана Ракић
Градска библиотека Вршац
и Феликс Милекер – Однос појединца
и установе кроз формулисање
заједничког идентитета
Иван Стојановић
Савремена комуникација као
основ за јачање професионалног
идентитета библиотекара:
Француски ПРИМЕР
Др Драгана Д. Јовановић
Бугарски извори о читалиштима
у Србији – допринос уобличавању
идентитета библиотека 19. века
Елизабета Георгијев
 
 Локални музеји у Србији:
Од идеолошки дириговане промоције
режима до самоиницијативне потраге
за локалним идентитетомса студијом
случаја Народног музеја Ваљево
Др Владимир Кривошејев
Књиге и библиотека православне црквене
општине у Кикинди – прилог реконструкцији
Др Наташа Иветић
 Библиотека Стевана Сремца као
културно добро Републике Србије
од великог значаја за национални
идентитет
Александра Аџић и Соња Шуковић
Библиотека Архива Србије у контексту
историјских и културних прилика
Татјана Јовановић, виши библиотекар