+381 (0)62 270 562 goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Учесници

На скупу ће своје радове представити двадесетак стручњака из области библиотекарства, културне историје и сродних области. Организатор ће радове представљене на научном скупу, који прођу поступак рецензије, публиковати.

Учесници не плаћају котизацију, али Организатор сноси трошкове смештаја само за излагаче који имају прихваћене радове.

Молимо заинтересоване да своје учешће на скупу најаве до 15. маја 2017. секретару Научног скупа, Горану Траиловићу, на меил адресу goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Предвиђен је рад у оквиру пленарне седнице за цео ток скупа (изузимајући претконференцијски дан).
Детаљан програм Научног скупа биће благовремено јавно публикован и достављен учесницима, уз потребне пратеће информације.