+381 (0)62 270 562 goran@biblioteka-pancevo.org.rs

Упутство за излагаче

Организатор позива учеснике који желе да излажу на конференцији да до 20. априла 2017. године на меил адресу секретара, Горана Траиловића, goran@biblioteka-pancevo.org.rs пошаљу пријаву.

Пријава би требало да садржи: назив теме, апстракт рада до 300 речи и кратку радну биографију до 150 речи (као DOC-додатак поруци). Моле се излагачи да уз име наведу стручно/академско звање и афилијацију.

Секретар скупа ће свим пријављеним ауторима радова чије су теме прихваћене доставити електронском поштом Обавештење о прихватању теме рада и Упутство за обликовање радова.

Предвиђен је рад у оквиру пленарне седнице за цео ток скупа (изузимајући претконференцијски дан).
Детаљан програм Научног скупа биће благовремено јавно публикован и достављен учесницима, уз потребне пратеће информације.